Odluke 15. sjednice OV

1. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2018. godinu
2. Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
3. Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće