Odluke 16. sjednice OV

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2018. godinu
2. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2018. godini
3. Plan mreže dječjih vrtića Općine Nedelišće
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
5. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće