Odluke 17. sjednice OV

1. Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu
2. Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu
3. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu
4. Odluka o  I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
7. Odluka o komunalnom redu na području Općine Nedelišće
8. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
10. Odluka o pokretanju prethodnog postupka za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ – istočno od Macinca
11. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
12. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o izmještanju baznih stanica mobilne telekomunikacijske mreže iz centra naselja Nedelišće
13. Odluka o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Nedelišće i Grada Vodnjan-Dignano
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće