Odluke 18. sjednice OV

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić Zvončić Nedelišće za pedagošku 2018-19. godinu
2. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
3. Obračun proračuna 01.01. - 30.06.2019.
4. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Nedelišće od 01.01. - 30.06.2019. godine
5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
6. Odluka o visini paušalnog poreza
7. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. godine
8. Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina
9. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće
10. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Nedelišće
11. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu
12. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2020. godinu
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće