Odluke 19. sjednice OV

1. Odluka o Proračunu Općine Nedelišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
2. Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu
4. Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu
5. Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu
6. Socijalni program Općine Nedelišće za 2020. godinu
7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
8. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
9. Odluka o 2. izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće
10. Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće
11. Odluka o prodaji nekretnine u Nedelišću, Gospodarska ulica BB
12. Odluka o prodaji nekretnina u Nedelišću, J. Vrhovskog BB
13. Odluka o prodaji nekretnine u naselju Parag
14. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica naselja Parag
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće