Odluke 21. sjednice OV

1. Odluka o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće
2. Odluka o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja naselja Parag
3. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće