Odluke 23. sjednice OV

1. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Macinec
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
5. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore
6. Odluka o oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće
7. Odluka o sufinanciranju smještaja djece u predškolskim ustanovama kojima Općina Nedelišće nije osnivač za vrijeme epidemije bolesti COVD – 19 uzrokovane virusom SARS CoV – 2
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
9. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu
10. Odluka o raspodjeli rezultata
11. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu
12. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu
13. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu
14. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
15. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2019. godini
16. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2019. godinu
17. Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
18. Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine
19. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2019. godine
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće