Odluke 24. sjednice OV

1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu
2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine
3. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu
4. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
7. Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u Dunjkovcu
8. Odluka o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće
9. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2019. godini
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće