Odluke 26. sjednice OV

1. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članu Općinskog vijeća, određivanju zamjenika i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća
2. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
3. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
4. Odluka o imenovanju ulice u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće
5. Odluka o II. izmjenama Odluke o porezima
6. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o pravu korištenja dijela nekretnine
7. Odluka o kupnji nekretnine u Gornjem Hrašćanu
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće