Odluke 27. sjednice OV

1.  Odluka o Proračunu Općine Nedelišće za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 
2.  Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2021.-2023. godine
3.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu
4.  Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2021. godinu
5.  Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2021. godinu
6.  Socijalni program Općine Nedelišće za 2021. godinu
7.  Program gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu
8.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu
9.  Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2021. godini
10.  Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva NED-KOM d.o.o. za 2019. godinu
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće