Odluke 30. sjednice OV

1.  Statut Općine Nedelišće
2.  Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
3.  Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“
4.  Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Žarkovice 1“ u Nedelišću 
5.  Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“
6.  Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
7.  Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2021. godini
8.  Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće u 2021. godini
9.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Nedelišće, za 2020. godinu
10.  Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
11.  Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2020. godinu
12.  Odluka o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće