Odluke 31. sjednice OV

1. Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
2. Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu
3. Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
4. Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2020. godinu
5. Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu
6. Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu
7. Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
8. Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2020. godini
9. Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine
10. Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine
11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće
12. Odluke o naknadama za rad u općinskim tijelima
13. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja
14. Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću
15. Odluke o prodaji nekretnine u Macincu
16. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
17. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2020. godinu
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće