Dnevni red konstituirajuće sjednice OV

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK

KLASA: 023-01/17-01/19
URBROJ: 2109-01-01-17-01
Čakovec, 05. lipnja 2017.

 

POZIV

kojim se pozivate na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, koja će se održati dna 20.lipnja 2017. godine (utorak) u 18,00 sati u prostorijama Općine Nedelišće (vijećnica), Nedelišće, Maršala Tita 1.

Nakon utvrđivanja kvoruma predlažemo slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Izbor Mandatne komisije
  2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
    • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
    • Svečana prisega članova Općinskog vijeća
  3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
  4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

 

PREDSTOJNIK
po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske

Branimir Posavec, mag.iur. 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće