Dnevni red 2. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/10
URBROJ:2109/12-01-17-1
Nedelišće, 23.06.2017.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 29. lipnja 2017. godine, u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
  2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
  3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
  4. Donošenje Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Nedelišće,
  5. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
  6. Donošenje Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg Vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
  7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Ljudevit Bošćak v.r.

    

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće