Dnevni red 4. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/19
URBROJ:2109/12-02-17-1
Nedelišće, 18.10.2017.

 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

SAZIVAM

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 26. listopada 2017. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluka o dopunama Odluka o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća:
  1. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za proračun i financije,
  2. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
  3. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,
  4. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,
 2. Donošenje Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Nedelišće,
 3. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata,
 4. Donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva,
 5. Donošenje Odluke o održavanju i uređenju naselja,
 6. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće