Dnevni red 3. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/15
URBROJ:2109/12-02-17-1
Nedelišće, 08.09.2017.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

SAZIVAM

3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 14. rujna 2017. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2016/17. godinu,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2017. godine,
 4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine,
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji,
 7. Donošenje Odluka  o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća:
  1. Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
  2. Odluke o izboru Odbora za proračun i financije,
  3. Odluke o izboru Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  4. Odluke o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja,
  5. Odluke o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
  6. Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
  7. Odluke o izboru Socijalnog vijeća,
  8. Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam,
  9. Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,
  10. Odluke o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,
 8. Donošenje Odluke o Izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,
 9. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine,
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Pretetincu,
 12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Dunjkovcu,
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Črečanu,
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2021. godine,
 15. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće