Dnevni red 6. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/02
URBROJ:2109/12-02-18-1
Nedelišće, 24.01.2018.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

SAZIVAM

6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za srijedu, 31. siječnja 2018. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nedelišće,
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
  3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće