Dnevni red 7. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/09
URBROJ:2109/12-02-18-1
Nedelišće, 20.03.2018.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 29. ožujka 2018. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine,
 2. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Nedelišće,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2017. godini,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine,
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2017. godine,
 10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju i uređenju naselja,
 12. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
 13. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2023. godine,
 14. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada,
 15. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš,
 16. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje kolnika asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Nedelišće,
 17. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje poljskih puteva na području Općine Nedelišće,
 18. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Nedelišće,
 19. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 20. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće,
 22. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Pretetincu,
 23. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u Pretetincu,
 24. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće