Dnevni red 10. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/13
URBROJ:2109/12-02-18-1
Nedelišće, 27.07.2018.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 55. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 31. srpnja 2018. godine, u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

po hitnome postupku

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o davanju:
  1. Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta) – DVD Nedelišće,
  2. Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – DVD Pušćine.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće