Dnevni red 11. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/14
URBROJ:2109/12-01-18-1
Nedelišće, 04.09.2018.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 11. rujna 2018. godine, u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2017/18. godinu,
  2. Donošenje Odluke o 1. dopuni Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Nedelišće,
  3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2018. godine,
  4. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu (01.01.-30.06.2018.),
  5. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza na dijelu Čakovečke i Varaždinske ulice u Nedelišću,
  7. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nedelišće.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće