Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/18-01/1
URBROJ:2109/12-02-18-1
Nedelišće, 30.11.2018.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 6. prosinca 2018. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu,
 2. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2019.-2021. godine,
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 6. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 9. Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće,
 10. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 11. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag,
 12. Donošenje Izjave o osnivanju trgovačkog društva NED-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 13. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 14. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće