Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća

 

KLASA:021-05/19-01/03
URBROJ:2109/12-02-19-1
Nedelišće, 25.03.2019.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 55. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za srijedu, 27. ožujka 2019. godine, u 19:00 sati u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27, 

po hitnome postupku

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće