Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/19-01/01
URBROJ:2109/12-02-19-1
Nedelišće, 05.03.2019.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za ponedjeljak, 11. ožujka 2019. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Nedelišće,
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine,
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
 12. Donošenje Odluke o 1. izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
 13. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću (Dvorište, livada te stambena i gospodarska zgrada na Trgu Republike)
 14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine (Građevinsko zemljište u zoni za građenje groblja Nedelišće),
 15. Donošenje Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće