Dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/19-01/5
URBROJ:2109/12-02-19-1
Nedelišće, 27.06.2019.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
za srijedu, 03. srpnja 2019. godine, u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 3. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 4. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 7. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Nedelišće,
 8. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
 10. Donošenje Odluke o pokretanju prethodnog postupka za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ – istočno od Macinca,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda,
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o izmještanju baznih stanica mobilne telekomunikacijske mreže iz centra naselja Nedelišće,
 13. Donošenje Odluke o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Nedelišće i Grada Vodnjan-Dignano.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće