Dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/19-01/07
URBROJ:2109/12-02-19-1
Nedelišće, 20.09.2019.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 26. rujna 2019. godine, u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2018/19. godinu,
 2. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine,
 5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu,
 6. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine,
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina,
 9. Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće,
 10. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 13. Rasprava o odlukama kojima se uređuju obveze građana vezane uz održavanje površina ispred objekata.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće