Dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/19-01/09
URBROJ:2109/12-02-19-1
Nedelišće, 22.11.2019.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
za četvrtak, 28. studenog 2019. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
 2. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine,
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 6. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 9. Donošenje Odluke o 2. izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,
 10. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Nedelišću, Gospodarska ulica BB,
 12. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Nedelišću, J. Vrhovskog BB,
 13. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u naselju Parag,
 14. Donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica naselja Parag.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće