Dnevni red 20. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/19-01/10
URBROJ:2109/12-02-19-1
Nedelišće, 13.12.2019.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
za četvrtak, 19. prosinca 2019. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 3. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 4. Donošenje Odluke o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 6. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini,
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2020. godini,
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 10. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 13. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 14. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 15. Donošenje Odluke o 4. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 16. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 17. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2018. godinu,
 18. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću, [Dopuna dnevnog reda]
 19. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“. [Dopuna dnevnog reda]

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće