Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/20-01/3
URBROJ:2109/12-02-20-3
Nedelišće, 14.04.2020.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

 

SAZIVAM

22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 14. ožujka 2020. godine, u 12:00 sati

telefonskim putem

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće