Dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/20-01/04
URBROJ:2109/12-0-20-1
Nedelišće, 18.05.2020.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), a sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.03.2020. godine,

 

SAZIVAM

23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 26. svibnja 2020. godine, u 13:00 sati

elektroničkim glasovanjem

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 21. i 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članice Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja,
 2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca,
 3. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Macinec,
 4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
 5. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore,
 6. Donošenje Odluke o oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće,
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja djece u predškolskim ustanovama kojima Općina Nedelišće nije osnivač za vrijeme epidemije bolesti COVD – 19 uzrokovane virusom SARS CoV – 2,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine,
 9. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 10. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata,
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2019. godini,
 16. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine,
 19. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2019. godine.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće