Dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/20-01/06
URBROJ:2109/12-02-20-1
Nedelišće, 24.06.2020.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 30. lipnja 2020. godine, u 18:00 sati u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine,
 3. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 4. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 7. Donošenje Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u Dunjkovcu,
 8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće,
 9. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2019. godini.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće