Dnevni red 27. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/20-01/11
URBROJ:2109/12-02-20-1
Nedelišće, 04.12.2020.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), a sukladno uputama Ministarstva uprave

 

SAZIVAM

27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 10. prosinca 2020. godine, u 13:00 sati
elektroničkim glasovanjem

 

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
 2. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2021.-2023. godine,
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 6. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 7. Donošenje Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2021. godini,
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva NED-KOM d.o.o. za 2019. godinu.

  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Ljudevit Bošćak v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće