Dnevni red 28. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/42
URBROJ:2109/12-02-20-1
Nedelišće, 15.12.2020.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), a sukladno uputama Ministarstva uprave

 

SAZIVAM

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za srijedu, 16. prosinca 2020. godine, u 18:00 sati
po hitnome postupku koja će se održati elektroničkim glasovanjem

 

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće