Dnevni red 31. sjednice OV

KLASA:021-05/21-01/04
URBROJ:2109/12-02-21-1
Nedelišće, 07.04.2021.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), a sukladno uputama Ministarstva uprave

 

SAZIVAM

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za srijedu, 14. travnja 2021. godine, u 18:00 sati u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine,
 2. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2020. godini,
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine,
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine,
 11. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
 12. Donošenje Odluke o naknadama za rad u općinskim tijelima,
 13. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja,
 14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću,
 15. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Macincu,
 16. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
 17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2020. godinu.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće