Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija nasipa Pušćine

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu Međimurske županije, Odsjek za zaštutu okoliša i prirode, objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija nasipa Pušćine

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku. 

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu op potrebi procjene utjecaja na okoliš_Rekonstrukcija nasipa Pušćine

Elaborat zaštite okoliša za potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Nasipa Pušćine

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće