Natječaj za prodaju nekretnina u Nedelišću, Josipa Vrhovskog bb

Temeljem Odluke Općinskog vijeća, Općina Nedelišće oglašava

 

PRODAJU NEKRETNINA U NEDELIŠĆU, J.VRHOVSKOG BB

 

Prodaja nekretnina vršiti će se putem javnog nadmetanja na licu mjesta  u Nedelišću, u srijedu, 18. prosinca 2019. godine, u 11:00 sati, po sistemu „viđeno- kupljeno“.

Predmet prodaje su nekretnine upisane u zk.ul. 9309, k.o. Nedelišće,

z.k. čest. br. 1/5, površine 63 m2,

i z.k. čest. br. 1/6, površin 4 m2, u naravi građevinsko zemljište u ulici J. Vrhovskog u Nedelišću.  

 

Početna visina cijene zemljišta k.č. br. 1/5 je 5.000,00 kuna, a k.č. br. 1/6 visina cijene je 300,00 kuna.

Za sudjelovanje u natječaju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 200,00 kuna, za svaku česticu, na poslovni račun Općine Nedelišće broj: 2392007-1827900006, poziv na broj 68 7757 – OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta.

Sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju dužni su s Općinom Nedelišće sklopiti Ugovore o kupnji zemljišta.

Sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju, dužni su cijenu zemljišta u cijelosti platiti u roku 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja,  u protivnom gube pravo na kupnju i povrat uplaćene jamčevine.

Sudionicima koji uspiju na javnom nadmetanju jamčevina se uračunava u cijenu zemljišta, a onima koji ne uspiju ista se vraća u roku od 15 dana od dana nadmetanja.

Troškove oko sklapanja ugovora, kao i porez na promet nekretnina te naknadu za promjenu namjene iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište snosi kupac.

Detaljne informacije o prodaji mogu se dobiti u Općinskoj upravi Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, telefon 040 821 107, fax 040 821 135, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  

 

OPĆINA NEDELIŠĆE

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće