Javni natječaj za prodaju nekretnina u Gornjem Hrašćanu

Temeljem Odluke Općinskog vijeća, donesene na 30. sjednici, održanoj dana 20. 03. 2021. godine, Općina Nedelišće objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U GORNJEM HRAŠČANU

 

  1. Predmet prodaje su nekretnine u Gornjem Hrašćanu i to:
  • 6/24 suvlasničkog dijela nekretnine u Gornjem Hrašćanu, upisane u zk. ul. br. 2565, k.o. Gornji Hrašćan, z.k. čest. br. 257/B, površine 604 čhv, u naravi livada Duge njive Zavrtnjak, unutar postojećeg građevinskog dijela naselja, u ulici Zrinsko-Frankopanska 15, u Gornjem Hrašćanu, po početnoj cijeni 7.850,00 kuna
  • 6/24 suvlasničkog dijela nekretnine u Gornjem Hrašćanu, upisane u z.k. ul. broj 669, k.o. Gornji Hrašćan, zk.č. br. 257/c, površine 604 čhv, u naravi livada Duge njive Zavrtnjak, smještena u neizgrađenom dijelu građevinskog područja,  po početnoj cijeni 5.275,00 kuna.
  1. Prodaja nekretnine obaviti će se putem javnog nadmetanja, na licu mjesta u ulici Zrinsko-Frankopanska 15, u Gornjem Hrašćanu, dana 31. ožujak 2021. godine, u 11,00 sati, te nadalje svakog prvog petka u mjesecu, do prodaje.
  2. Za sudjelovanje u natječaju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kuna, na poslovni račun Općine Nedelišće, broj HR 83 2340009-1827900006, model plaćanja HR 68, poziv na broj 7757- OIB, sa svrhom doznake- jamčevina za kupnju zemljišta.
  3. Sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju dužni su ukupni iznos kupoprodajne cijene platiti u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora, u protivnom ugovor se raskida i gube pravo na povrat plaćene jamčevine.

Sudionicima koji uspiju u javnom nadmetanju jamčevina se uračunava u cijenu zemljišta, a onima koji ne uspiju ista se vraća u roku 15 dana od dana javnog nadmetanja.

  1. Porez na promet nekretnina te naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište snosi kupac.
  2. Svaka daljnja prodaja nekretnina vršiti će se svakog prvog petka u mjesecu, u 12:00 sati, na licu mjesta.
  3. Detaljne informacije o prodaji mogu se dobiti u Općinskoj upravi Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, tel: 040/821-107, 095/9060014, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

 

NAČELNIK OPĆINE NEDELIŠĆE
Darko Dania


KLASA: 406-01/20-01/40 
URBROJ: 2109/12-01-21-4

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće