Rezultati pismenog testiranja i poziv na intervju - Viši referent - Komunalni redar

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Viši referent - komunalni redar“ dana 5. srpnja 2023. godine objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA

 

Na pisanom testiranju, održanom dana 27. lipnja 2023. godine, kandidati su postigli sljedeće rezultate:

Oznaka

Pristupio/la testiranju

Mogući broj bodova

Ostvaren broj bodova

Pravo na intervju

Termin održavanja intervjua

TM89493

Da

10

8

Da

06.07.2023. u 9,00

MK03260

Ne

-

-

Ne

-

           

 

Sukladno čl. 22. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, tj. najmanje 5 bodova. 

U skladu s gore navedenim terminima, dana 06.07.2023. (četvrtak), u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće, provesti će se intervju.             

                                                                             

 

Povjerenstvo za provedbu  natječaja


KLASA:100-01/23-01/06
URBROJ:2109-12-04-23-26
Nedelišće,  05.07.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće