PPUO Nedelišće - VI. ID

Usvajanje:  
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije  

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće [12. sjednica OV - 06.12.2018.]
Obavijest javnosti o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće
Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće i III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag

Pin It
© 2019 Općina Nedelišće