Urbanistički plan uređenja „Privredne zone Nedelišće II“

Usvajanje:  
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije


Dokument
Karte UPU „Privredne zone Nedelišće II“


Dokument
Dokumentacija UPU „Privredne zone Nedelišće II“

Dokument
Obavijest javnosti o izradi UPU „Privredne zone Nedelišće II“
Odluka o izradi UPU „Privredne zone Nedelišće II“
Grafički prikaz područja obuhvata UPU „Privredne zone Nedelišće II“
Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi UPU „Privredne zone Nedelišće II“
   

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće