JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEDELIŠĆE

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 59. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Nedelišće, KLASA: 350-02/22-01/03, URBROJ: 2109-12-01-23-91 od 15.11.2023., objavljuje održavanje

 JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

 

  1. Javna rasprava će trajati od 23.11.2023. do 04.12.2023. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, na mrežnim stranicama Općine Nedelišće https://www.hr/.hr/, te na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/.
  3. Javno izlaganje Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće organizirat će se u prostorijama MESAP d.o.o., Ul. Josipa Marčeca 27, 40305 Nedelišće i to 28.11.2023. godine u 13:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 04.12.2023. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini, na gore navedenu adresu.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

 

ZA NOSITELJA IZRADE

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Tomislav Vučica, dipl. ing. građ. 


KLASA: 350-02/22-01/03
URBROJ: 2109-12-04-23-92
Nedelišće, 15.11.2023.

PRILOZI
Dokument
 Dokumentacija za Javnu raspravu 
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće