ODLUKA O DODJELI KOMPOSTERA

 

 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21). te članka IV. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/23-01/07 , URBROJ: 2109-12-01-23-4 načelnik  Općine Nedelišće dana 01.12.2023 godine donosi

ODLUKU

o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Temeljem članka IV. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/23-01/07 , URBROJ: 2109-12-01-23-4 načelnik  Općine Nedelišće donosi odluku o rezultatima Poziva.

 

Odobrava se dodjela kompostera slijedećim prijaviteljima:

IME I PREZIME

OIB

ADRESA

DODJELJENI KOMPOSTER

TRAŽENI KOMPOSTER

KOMENTAR

DAMIR HERMAN

02647322032

BANA JOSIPA JELAČIĆA 18, Gornji Hrašćan

720

720

 

JADRANKA HERMAN

93225814134

I.G.KOVAČIĆA 7A, Gornji Hrašćan

720

720

 

STJEPAN ŠPIRANEC

80710707713

VARAŽDINSKA  33, Nedelišće

350

nije navedeno kod prijave

 

HRVOJE KNEZIĆ

93374566273

NOVA 18, Pušćine

720

720

 

KARINA ŠPIRANEC

94073695743

NOVA 40, Nedelišće

720

720

 

BISERKA SRNEC

08087306202

J.Š.SLAVENSKOG 35B, Nedelišće

720

720

 

MARIO  PETRIĆ

02448620883

FRANKOPANSKA ULICA 17, Gornji Kuršanec

350

nije navedeno kod prijave

 

RADMILA KOPAČEVIĆ

91921698625

ČREČAN 55A, Črečan

720

720

 

KATARINA MOŠMONDOR

31116270212

SLAKOVEC 91, Slakovec

720

720

 

DAVOR MOŠMONDOR

531999634420

SLAKOVEC 91A, Slakovec

350

nije navedeno kod prijave

 

RAFKO VAN

68773591121

SLAKOVEC 93, Slakovec

720

720

 

SAMIR KOZAR

73461212267

I.MAŽURANIĆA 26, Nedelišće

720

720

 

GORAN HEĐA

66394084610

SLAKOVEC 2B, Slakovec

720

720

 

VLADIMIR HEĐA

07495239497

SLAKOVEC 47, Slakovec

350

nije navedeno kod prijave

 

DARKO  DOVEČER

38653825843

STJEPANA RADIĆA 4, Macinec

350

nije navedeno kod prijave

 

ANITA  MOHARIĆ

96884583914

NOVA ULICA 1A, Pušćine

720

720

 

MARIO  KOVAČIĆ

18228921523

VARAŽDINSKA  44, Nedelišće

350

nije navedeno kod prijave

 

DARIJAN TRESKA

00713746541

PRETETINEC 104, Pretetinec

720

720

 

LUKA PERIŠIĆ

48245905999

PRVOMAJSKA  33, Nedelišće

720

720

 

IVAN ŠPIRANEC

12702006989

SLAKOVEC 21A, Slakovec

720

720

 

JOSIP TRUPKOVIĆ

24442050917

SLAKOVEC 66, Slakovec

350

nije navedeno kod prijave

 

DENIS HORVAT

93617601250

ČAKOVEČKA 124, Gornji Hrašćan

350

nije navedeno kod prijave

 

ŽELJKO KOFJAČ

99088630281

GLAVNA  14, Macinec

720

720

 

SANJA MEDLOBI

48831924083

ZRINSKIH 12, Gornji Kuršanec

720

720

 

MILAN SMRTIĆ

80283201547

ZRINSKIH 11, Gornji Kuršanec

350

350

 

DENIS KRNJAK

33432384648

NOVA ULICA 21, Dunjkovec

720

720

 

IVICA PERŠIĆ

45357392013

TRNAVSKA  19, Nedelišće

350

350

 

KATARINA NOVAK

07053891119

GLAVNA  28, Macinec

720

720

 

MIRJANA POSAVEC

18988895454

MARČEC JOSIPA 2A, Nedelišće

720

720

 

MARIJA NESTIĆ

75283305697

LJUDEVITA GAJA 4, Nedelišće

720

720

 

IBOR HORBEC

84700321226

ZRINSKIH 18, Dunjkovec

720

720

 

ŽELJKO HORBEC

38701873532

NOVAKOVA 22, Nedelišće

720

720

 

MLADEN HAMPAMER

76983302750

MARTINA VILJEVCA 46, Nedelišće

350

350

 

MARIJANA HORVAT

93768271982

VLADIMIRA NAZORA 29, Pušćine

720

720

 

ROSANA MARCIUŠ

24960622379

A.G.MATOŠA 10, Nedelišće

720

720

 

DIJANA POSEDI

27780425240

PRETETINEC 12, Pretetinec

720

720

 

DRAGAN PERIŠIĆ

52204373611

ŽARKOVICE 17, Nedelišće

720

720

 

MILAN MEZGA

40546188172

SLAKOVEC 97, Slakovec

720

720

 

IVAN NOVAK

53595426267

PRETETINEC 146, Pretetinec

720

720

 

DRAGUTIN  KACUN

73249076579

LIVADARSKA  22A, Nedelišće

720

720

 

DRAGUTIN  VIRČ

27590873490

VARAŽDINSKA  62A, Nedelišće

720

720

 

DINO NOVAK

84839460875

ČAKOVEČKA 65, Nedelišće

720

720

 

JASMINKA RAJTER

27635490223

ČAKOVEČKA 27, Gornji Hrašćan

350

350

 

NEVEN HORVAT

86673900596

KALNIČKA  17, Nedelišće

720

720

 

KRISTIJAN VARGA

90539728653

GLAVNA  6, Dunjkovec

720

720

 

IVICA HORVAT

53222833623

NOVO NASELJE 26, Nedelišće

720

720

 

DARINKA HIŽMAN

96603820127

MARTINA VILJEVCA 37, Nedelišće

720

720

 

RADOVAN KOCIJAN

56751224975

DR. IVANA NOVAKA 3, Gornji Hrašćan

720

720

 

FRANJO MARCIUŠ

53690598294

SLAKOVEC 47A, Slakovec

720

720

 

MARIJA TRESKA

12992832958

SLAKOVEC 53, Slakovec

350

350

 

TOMICA CICELI

78930005205

KALNIČKA  2A, Nedelišće

350

350

 

MLADEN PERIŠIĆ

92348516048

ŽARKOVICE 19, Nedelišće

720

720

 

IVAN KRIŠTOFIĆ

09235848346

ŠKOLSKA 11, Macinec

720

720

 

ZLATKO MARCIUŠ

98730474337

LIVADARSKA  18, Nedelišće

720

720

 

ZORAN KUKOLIĆ

04127626285

SLAKOVEC 35A, Slakovec

720

720

 

BLAŽENKA BRANILOVIĆ

59656447144

RUĐERA BOŠKOVIĆA 10, Nedelišće

720

720

 

GORDANA ŠTEFULJ

96361894435

KALNIČKA  9, Nedelišće

720

720

 

JOSIP BARULEK

95820376554

A.G.MATOŠA 2, Nedelišće

720

720

 

IVAN NOVAK

95610544388

NIKOLE TESLE 7A, Pušćine

720

720

 

FRANJO BORKO

19234567993

LJUDEVITA GAJA 38, Dunjkovec

720

720

 

BRUNO ŽARKOVIĆ

17846667885

IVANA GUNDULIĆA 2, Nedelišće

350

nije navedeno kod prijave

 

NENAD ANDROČEC

19566813848

NOVA 2A, Dunjkovec

720

720

 

TIHOMIR ŠTEFULJ

14448807627

DR.LJUDEVITA GAJA 16C, Dunjkovec

720

720

 

SAŠA ANDROČEC

94389852700

NOVA 9, Dunjkovec

720

720

 

ZVONIMIR HAJDAROVIĆ

25938651111

AUGUSTA ŠENOE 6, Nedelišće

720

720

 

MARIJAN MARČEC

28840400029

ĐURE ĐAKOVIĆA  10, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

NENAD MARČEC

90718844140

TRNAVSKA  19A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

STJEPAN TOPOLNJAK

91183198412

SLAKOVEC 22, Slakovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ZLATKO KUKOLIĆ

21651913584

PRETETINEC 138, Pretetinec

350

350

 

LILJANA MOLNAR

62659238973

J.Š.SLAVENSKOG 10, Nedelišće

350

350

 

JELKA SARIĆ

09868814948

BRAĆE RADIĆA 24C, Nedelišće

350

350

 

VERA HORVAT

32562741707

ŽARKOVICE 4, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

LJILJANA TROJNAR

31646214918

ČAKOVEČKA 64A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DAMIR SRNEC

56235998658

NOVA 23, Nedelišće

350

nije navedeno kod prijave

 

DAMIR GRAŠIĆ

37465437618

PRETETINEC 79A, Pretetinec

350

nije navedeno kod prijave

 

DRAGUTIN  KRZNAR

92791694114

STJEPANA RADIĆA 14, Macinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

SILVIJA MOLNAR

46047381299

MARŠALA TITA 38, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

KATARINA VIDOVIĆ

79690141926

SLAKOVEC 90A, Slakovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

KRUNOSLAV PRELOŽNJAK

83440472242

KALNIČKA  4, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

IVAN MARČEC

01499744561

LIVADARSKA  29, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

RENATA NOVAK

539212290849

TRNAVSKA  7, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

BOŽIDAR KONTEK

960271129722

MATIJE GUPCA 10, Pušćine

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MILJENKO POSAVEC

10126811128

OGNJENA PRICE 8A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MARIJA ŠTIMEC

32383649336

ŽARKOVICE 14, Nedelišće

350

350

 

KARLO CEROVEC

52459389182

ŠTAMPARSKA 6, Nedelišće

350

nije navedeno kod prijave

 

MIRJANA TOT

09080186367

MATIJE GUPCA 29, Pušćine

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ZLATKO VIBOVEC

96109955683

GLAVNA  53, Dunjkovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

LADISLAV LESAR

92271076463

BRAĆE RADIĆA 3, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DRAGAN ZORKOVIĆ

03808268612

VARAŽDINSKA  56, Nedelišće

350

nije navedeno kod prijave

 

DRAGAN MARCIUŠ

61458289989

KARLOVIĆ VINKA 16, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DARINKA PERGAR

31777618622

VARAŽDINSKA  42, Nedelišće

350

350

 

IVAN VRTARIĆ

31659708057

ČREČAN 19A, Črečan

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DRAGAN TRUPKOVIĆ

02762146314

SLAKOVEC 112A, Slakovec

350

nije navedeno kod prijave

 

ČEDOMIR BACINGER

81399242934

BRAĆE RADIĆA 4A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

VILMA BAŠEK

94543481904

J.Š.SLAVENSKOG 9, Nedelišće

350

350

 

DAMIR NOVAK

50656961222

RADE KONČARA 5, Nedelišće

350

350

 

DAMIR NOVAK

50656961222

VARAŽDINSKA  61, Nedelišće

350

350

 

INES KUKOLIĆ

41767417212

PRETETINEC 213, Pretetinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

VLADIMIR BISTROVIĆ

08826419216

SLAKOVEC 30, Slakovec

350

350

 

DINO  SMRTIĆ

61879442209

AUGUSTA ŠENOE 8, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

STJEPAN BORKO

11469566957

PRETETINEC 91, Pretetinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

BERNARDA KOCIJAN

37993662978

MARTINA VILJEVCA 20, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ŽELJKO CVETKOVIĆ

47278276611

MARTINA PUŠTEKA 18, Gornji Hrašćan

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

SEIN KOCIJAN

67362833564

MARTINA VILJEVCA 18, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

TAMARA HAJDINJAK

49798093098

VARAŽDINSKA  39, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

JOSIP CVETKOVIĆ

68001272074

VARAŽDINSKA  6, Gornji Hrašćan

350

350

 

MIHAEL  KIRIĆ

55250203186

NOVA 31, Macinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

FRANJO PINTARIĆ

18875879500

ČAKOVEČKA 109A, Pušćine

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MAJA MARKUŠ-VELICKI

41743545604

GLAVNA  30, Macinec

350

350

 

DRAGUTIN  DOLAR

98977435882

RADE KONČARA 8A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

BOŽIDAR KOS

70963124046

PRETETINEC 195, Pretetinec

350

350

 

RADOVAN BACINGER

16051757853

NOVA 15, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ŽARKO ŠKODA

76630551081

VRTNA 24, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

PETAR MOLNAR

60823926156

MARŠALA TITA 40, Nedelišće

350

350

 

DRAŽENKA ŠKODA

06470768271

VARAŽDINSKA  16, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

SLAVICA LACKOVIĆ

66701201946

LIVADARSKA  34, Nedelišće

350

350

 

RENATA DOBRANIĆ

88779293546

GLAVNA  11, Dunjkovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DARINKA POSEL

59193027377

TRG REPUBLIKE 7, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MARIJAN MARCIUŠ

62464602018

TRNAVSKA  19, Macinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MARIJA ČRNČEC

43804082306

ŠKOLSKA 13, Macinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

TONKA RAJTER

36339240020

ČAKOVEČKA 44A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

SANJA TOPOLNJAK

59224765495

PRETETINEC 2, Pretetinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

JOSIP SMRTIĆ

43740785591

AUGUSTA ŠENOE 29, Nedelišće

350

350

 

JOSIP HRUSTEK

25999729266

SLAKOVEC 35, Slakovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MARIJAN ŽIVKOVIĆ

37397556204

VLADIMIRA NAZORA 19B, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

LJUBOMIR CEILINGER

77451731703

ŽARKOVICE 12, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ŽELJKO FEGEŠ

95759169240

DR. LJUDEVITA GAJA 19, Dunjkovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

BISERKA TUČIĆ

08128600791

PETRA PRERADOVIĆA 9, Nedelišće

350

350

 

BISERKA KOVAČIĆ

55135818739

VARAŽDINSKA  21, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DOMAGOJ KRIŽANEC

38539439852

MATIJE GUPCA 50, Pušćine

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

KAMELIJA BLAGOVIĆ

80115250857

SAJMIŠTE 17, Nedelišće

350

350

 

IGOR PETEK

02113248649

RADNIČKA 10, Nedelišće

350

350

 

ROBERT ŠAFARIĆ

82359468524

B.J.JELAČIĆA 16, Gornji Hrašćan

350

350

 

DRAGA MARČEC

23082135353

LIVADARSKA  22, Nedelišće

350

nije navedeno kod prijave

 

ŽELJKO PLATUŽIĆ

41631550754

IVANA GUNDULIĆA 5, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

SREĆKO KOCIJAN

70785314878

ULICA B.JELAČIĆA 20, Gornji Kuršanec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

STANKA BAJZEK

64509711417

PRETETINEC 57, Pretetinec

350

nije navedeno kod prijave

 

ŽELJKO TURK

71861568774

TRNOVEC 21A, Trnovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

JADRANKA HLEBEC

02928302690

DR. VINKA ŽGANCA 2, Gornji Hrašćan

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DINO TKALČEC

54151384918

NIKOLE TESLE 1, Gornji Hrašćan

350

350

 

SLAVICA  PETKOVIĆ

01130982331

SLAKOVEC 18, Slakovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

IVICA  PETKOVIĆ

51800251790

JOSIPA MARČECA  7A, Nedelišće

350

350

 

GORAN TKALEC

12566185465

JOSIPA MARČECA  30A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ANA ŠEGOVIĆ

25682568195

PRETETINEC 76, Pretetinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

JOSIP  GANZER

49478181135

PRETETINEC 141, Pretetinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DANIJELA HRŽENJAK

39062417213

B.J.JELAČIĆA 22, Gornji Hrašćan

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

STJEPAN MARCIUŠ

49847635070

J. Š. SLAVENSKOG 1, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

LJUDEVIT BOŠĆAK

41350806608

AUGUSTA ŠENOE 15, Nedelišće

350

350

 

MILAN  ČAKALO

80099530350

SLAKOVEC 23A, Slakovec

350

nije navedeno kod prijave

 

MATEJA VIDOVIĆ

60629616527

MATIJE GUPCA 45, Pušćine

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

FRANJO LOGOŽAR

59463012868

RADNIČKA 18A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

STJEPAN ĐUNĐUŠ

10134845002

RADNIČKA 18A, Nedelišće

350

nije navedeno kod prijave

 

DARIO FORŠTNARIĆ

28644844690

ČAKOVEČKA 23B, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

JASENKA TRESKA-PINTARIĆ

10021573121

NOVO NASELJE 4, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

IVAN TRNOVČANEC

58723311083

TRNOVEC 52, Trnovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

KRUNOSLAV POSAVEC

50054484921

KALNIČKA  1B, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DENI VUK

50166701829

ŽARKOVICE 26, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MLADEN  TOPOLNJAK

19679077854

KALNIČKA  13, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ZORAN NOVAK

29091573718

ČAKOVEČKA 36, Gornji Hrašćan

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ĐURĐA JURŠIĆ

34033297824

VRTNA 19, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

SILVIO PINTARIĆ

58174488180

NOVO NASELJE 8A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MIJO NOVAK

83544673881

NOVAKOVA 39B, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

NADA ŽVORC

43733185952

TRNAVSKA  17, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ANĐELKA HORVAT

11102345321

ČREČAN 110, Črečan

350

350

 

MARIJA VTIČAR

62108563190

TRNAVSKA  41, Nedelišće

350

nije navedeno kod prijave

 

BRANIMIR GORICAJ

44133022194

SLAKOVEC 26, Slakovec

350

350

 

DINKO TRAJBAR

38594585404

ĐURE ĐAKOVIĆA  1, Nedelišće

350

350

 

SAŠA SOLDAT

49123267821

PRETETINEC 97, Pretetinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MARINA BRANILOVIĆ

617501220889

VARAŽDINSKA  51, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MARIJANA TRAJBAR

94468065997

KARLOVIĆ VINKA 74, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DAMIR TOMŠIĆ

68943057094

VLADIMIRA NAZORA 3, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DRAGUTIN  HALIĆ

59588554344

VARAŽDINSKA  57, Nedelišće

350

350

 

JOSIP ŠKODA

30945008881

VARAŽDINSKA  16A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DRAGUTIN  HAJDAROVIĆ

39002928331

R. KONČARA 4A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

RUŽA POSEDI

47107829020

A.G.MATOŠA 3, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

IVAN NOVAK

65416755038

ČAKOVEČKA 76, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

SILVIJA ŠKROBAR

26928328151

I.G.KOVAČIĆA 2A, Gornji Hrašćan

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

IVAN STRAH

81680388563

SLAKOVEC 56, Slakovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ANĐELKA PINTARIĆ

89624593586

I. MAŽURANIĆA 33, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ZORAN BOGDANOVIĆ

69692723348

NOVAKOVA 8C, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

SANJA ŽERJAV

61493480489

SLAKOVEC 106, Slakovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

VELIMIR BAŠEK

02809245591

J. Š. SLAVENSKOG 6A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

SILVIA PINTARIĆ BRANIŠA

98991877208

ŽARKOVICE 22, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ANĐELKO VUK

66205799808

MARTINA VILJEVCA 30, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

FRANJO TIŠLARIĆ

17314916213

LJUDEVITA GAJA 10, Pušćine

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

KATARINA TOPOLNJAK

02517893280

ČAKOVEČKA 94, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

BRANKO POSAVEC

18669340037

NOVA 19, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DRAGICA POSAVEC

60482783323

ČAKOVEČKA 8, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

TONKA LEVEC

60719549955

VRTNA 20, Nedelišće

350

350

 

TONKA LEVEC

60719549955

VRTNA (ZA VARAŽDINSKU 71) 20, Nedelišće

350

350

 

MIRJANA HORVAT

04364365245

VARAŽDINSKA  15, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ŠTEFANIJA SEREC

73365174654

VARAŽDINSKA  10A, Nedelišće

350

350

 

DRAGUTIN  POSAVEC

44624445611

MARŠALA TITA 20, Nedelišće

350

350

 

DIJANA NOVAK

90537614172

KALNIČKA  2B, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

IVAN DREVEN

87464726265

ŠKOLSKA 28, Pušćine

350

350

 

JULIJA BLAGUS

08341823158

NOVO NASELJE 17, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

PETAR NOVAK

08525595598

NOVO NASELJE 19, Nedelišće

350

nije navedeno kod prijave

 

STANISLAV NOVAK

01804565540

MARŠALA TITA 10, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

VESNA SUDEC

68849447571

RUĐERA BOŠKOVIĆA 2, Nedelišće

350

350

 

DRAŽENKA ŠOBAK

37103558641

IVANA GUNDULIĆA 7, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ZVONKO HORVAT

75264198432

VARAŽDINSKA  49, Gornji Hrašćan

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DRAGUTIN  SEREC

81937736123

ULICA BRAĆE RADIĆA 23, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ANA TUČIĆ

61986978665

VLADIMIRA NAZORA 30, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

JELENA MARCIUŠ

10426705694

SLAKOVEC 20, Slakovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

FRANJO ŠAFARIĆ

97010584550

SLAKOVEC 18A, Slakovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

FRANJO CIGLARIĆ

93277491920

J.J. ŠROSMAJERA 9, Dunjkovec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ŽELJKO PRELOŽNJAK

38777329602

TRNOVEC 90, Trnovec

350

350

 

MARIJA VIBOVIĆ

22256574772

S. KOLARA 6, Nedelišće

350

350

 

ANTUN POSAVEC

83237798479

VARAŽDINSKA  22, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MARIJAN KIRIĆ

76509584282

ČREČAN 134, Črečan

350

350

 

IGOR GAŠPARLIN

22240286912

VRTNA 27, Nedelišće

350

350

 

DRAGUTIN  POSAVEC

70300861273

VARAŽDINSKA  17, Nedelišće

350

350

 

DRAGICA GAL

66319502664

ČAKOVEČKA 127, Pušćine

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

IVAN PODGORELEC

65984538164

ŽARKOVICE 6, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

JOSIP LESINGER

38423070591

VRTNA  11A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

TEREZIJA ŠPIRANEC

04362163275

J.Š.SLAVENSKOG 15, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

JOSIP HORVAT

55337595692

J.Š.SLAVENSKOG 4A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ANĐELKO HORVAT

28305570499

PRETETINEC 175, Pretetinec

350

350

 

JOŽE CRNETIĆ

75818481213

M. GUPCA 16, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DRAŽEN NOVAK

96658605198

M.VILJEVCA 58, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MLADEN NOVAK

04805002334

A.G.MATOŠA 5, Nedelišće

350

350

 

MARIJA TRAJBAR

68202984358

VRTNA 15, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DRAGUTIN  LEVEC

27235078841

NIKOLE TESLE 39, Dunjkovec

350

350

 

MIJO CEILINGER

92490218469

ŠKOLSKA ULICA 9, Pušćine

350

350

 

VLADIMIR TRAJBAR

99026921020

IVANA MAŽURANIĆA 41, Nedelišće

350

350

 

MARIJA POSAVEC

52909550486

BRAĆE RADIĆA 6, Nedelišće

350

350

 

JURAJ NOVAK

59406563046

SLAKOVEC 25, Slakovec

350

350

 

SAŠA MESARIĆ

97244367793

M. TITA 54, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DRAGUTIN  NOVAK

09363339486

VARAŽDINSKA  69, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

DRAGUTIN  HAJDAROVIĆ

87399339117

ČAKOVEČKA 82, Gornji Hrašćan

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ZVONKO GAŠPARLIN

45851388029

PRETETINEC 154, Pretetinec

350

350

 

DANIJEL GAL

09251918690

ULICA BANA JELAČIĆA 31, Gornji Kuršanec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

KSENIJA FRNTIĆ JURŠIĆ

47474496723

ČAKOVEČKA 11, Gornji Hrašćan

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

ŽELJKO KACUN

42659252689

MARTINA VILJEVCA 63, Nedelišće

350

350

 

IVAN SHOLIA

81185369659

AUGUSTA ŠENOE 21, Nedelišće

350

350

 

MATIJA JURMAN

33356255496

MATIJE GUPCA 4A, Macinec

350

350

 

MIRKO MLINARIĆ

32701826602

JOSIPA MARČECA  5, Nedelišće

350

350

 

DRAGICA TOMŠIĆ

37054640016

SLAKOVEC 34, Slakovec

350

350

 

MIJO KERNJAK

06556781770

RADE KONČARA 14A, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

AGNEZA STRAH

72905606936

PRETETINEC 155, Pretetinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MARIJA  HORVAT

58138727694

JOSIPA MARČECA  2C, Nedelišće

350

350

 

JELENA GANZER

70037069976

PRETETINEC 182, Pretetinec

350

350

 

ZLATKO ŠAFARIĆ

03463893716

PRETETINEC 35A, Pretetinec

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

MARIJAN TOPOLNJAK

67477276424

R. BOŠKOVIĆA 8, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

BISERKA BUJAN

60496567051

ČAKOVEČKA 55, Nedelišće

350

350

 

VLADIMIR JURMAN

05648742558

M.GUPCA 4A, Macinec

350

350

 

MAJA BACINGER

48536100390

ČAKOVEČKA 24, Nedelišće

350

720

-nije razpoloživ veći komposter

SVETLANA KELEMENIĆ

99640252020

RADE KONČARA 28, Nedelišće

350

350

 

MARTINA HLEBEC

94773842787

TRG REPUBLIKE 19, Nedelišće

350

350

 

Odluka o rezultatima Poziva objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr) i oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

Podjela kompostera će se izvršiti u

SRIJEDU 13. PROSINCA U VREMENU OD 9:00 DO 17:00 SATI

MESAP, Ul. Josipa Marčeca 27, 40305, Nedelišće

Prilikom preuzimanja kompostera potrebno je predočiti na uvid osobnu iskaznicu i potpisati zapisnik o primopredaji.

Korisnici koji žele uslugu dopreme ili dopreme i montaže kompostera,  istu mogu naručiti od komunalnog poduzeća NED-KOM d.o.o. pozivom na  broj 040 822 671 ili slanjem narudžbe na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. po slijedećim cijenama:

Dostava kompostera 350 ili 720 l                              10 €

Dostava i montaža kompostera 350 l                       15 €

Dostava i montaža kompostera 720 l                       20 €

Dodatne obavijesti mogu se dobiti isključivo: 

  • na broj telefona: 040 821-107
  • slanjem upita na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Načelnik
Nikola Novak


KLASA: 351-02/23-01/07
URBROJ: 2109-12-01-23-8
Nedelišće, 08.12.2023.

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće