PRODUŽENJE ROKA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

Temeljem članka 48. Statuta Općine Nedelišće (,,Službeni glasnik Međimurske županije “ br. 7/21), Općinski načelnik Općine Nedelišće donosi

ODLUKU

o produženju roka za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Nedelišće u 2023. godini

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom produžava rok za podnošenje zahtjeva i dodjelu potpora iz Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Nedelišće u 2023. godini (KLASA: 320-01/22-01/06, URBROJ: 2109-12-01-23-5) od 30. studenog 2023. godine te se sukladno tome produžava i rok za dostavu dokaza o namjenski utrošenim sredstvima temeljem predmetnog Javnog poziva.

 

ROK SE PRODUŽUJE DO 29. PROSINCA 2023. GODINE.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općine Nedelišće.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Novak


KLASA: 320-01/22-01/06
URBROJ: 2109-12-01-23-7
Nedelišće, 15.12. 2023. godine

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće