Obavijest javnosti o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18), Općina Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo kao nositelj izrade obavještava javnost o

IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEDELIŠĆE
(Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/04, 9/08, 4/11, 2/13,7/14 i 13/15)

PPUO Nedelišće - VI. ID

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće