JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2021. GODINU

Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 1.660.000,00 kuna. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 08.02.2021. godine do 24:00 sati.  

Natječaj i popratna dokumantacija

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće