Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlozima ID prostorno planske dokumentacije

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Nedelišće, Klasa: 350-02/19-01/04, Urbroj: 2109/12-01-21-25 od 10.02.2021. i Klasa: 350-02/16-01/01, Urbroj: 2109/12-01-21-96 od 10.02. 2021., objavljuje se

 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

III. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA NASELJA NEDELIŠĆE „MESAP“ I SRC „SJEVER“
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/06, 5/09, 11/11)

i

II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA „ZAVRTJE“ U NEDELIŠĆU
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/17, 4/19)

 

  1. Javna rasprava će trajati od 22.02.2021. do 03.03.2021.
  2. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „Mesap“ i SRC „Sjever“ („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/06, 5/09, 11/11) i II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/17, 4/19) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na web stranicama Općine Nedelišće nedelisce.hr, te izrađivača plana (www.urbia.hr).
  3. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „Mesap“ i SRC „Sjever“ organizirat će se u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće i to 24.02.2021. godine u 13:00 sati.
  4. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću organizirat će se u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće i to 24.02.2021. godine u 13,30 sati.

 

JAVNA RASPRAVA
 
III. ID DETALJNOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA NASELJA NEDELIŠĆE „MESAP“ I SRC „SJEVER“ II. ID URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA "ZAVRTJE" NEDELIŠĆE

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće