Javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu

KLASA:021-05/21-01/01
URBROJ:2109/12-01-21-2
Nedelišće, 02.03.2021.

 

Načelnik Općine Nedelišće upućuje

 

JAVNI POZIV
ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANJE 
SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU

 

Općina Nedelišće predlaže, a Skupština Međimurske županije donosi Odluku o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu na mandat od 4 godine.

Građani (kandidati) s prebivalištem na području Općine Nedelišće, zainteresirani za obavljanje dužnosti suca porotnika, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da su punoljetni,
  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da su dostojni obnašati dužnost suca porotnika.

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o sudovima (NN RH 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20) sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću. Nadalje, člankom 91. istog Zakona propisano je da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora, trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Odredbom članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) suci porotnici za mladež imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Uz pismeno očitovanje o zainteresiranosti za obavljanje dužnosti suca porotnika potrebno je priložiti popunjenu izjavu koja se nalazi u prilogu ovom javnom pozivu.

Kandidati svoja očitovanja dostavljaju na adresu Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, s naznakom (za suca porotnika) najkasnije do 10. ožujka 2021. godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Dania

PREUZIMANJE DOKUMENATA
Obrazac Izjave
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće