Obavijest javnosti o izradi UPU područja "Žarkovice 1" u Nedelišću

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine" broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Opcina Nedelišće, Jedinstveni Upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost 

O IZRADI

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ,,ŽARKOVICE 1" U NEDELIŠĆU


PRILOZI 
  Dokument
 Obavijest javnosti o izradi UPU područja "Žarkovice 1" u Nedelišću
 Odluka o izradi UPU područja "Žarkovice 1" u Nedelišću
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće