Obavijest o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“

KLASA:350-02/21-01/01
URBROJ:2109/12-01-21-17
Nedelišće,12. 07.2021.

 

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) te Zaključka načelnika Općine Nedelišće, KLASA: 350-02/21-01/01, URBROJ: 2109/12-01-21-16 od 07. srpnja 2021., objavljuje se

 

 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

Postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/06)

 

 

  1. Javna rasprava će trajati od 26.07.2021. do 04.08.2021.
  2. Javni uvid u Prijedlog postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“ („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.19/06) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme, te na web stranicama Općine Nedelišće (nedelisce.hr) i izrađivača plana (www.urbia.hr).
  3. Javno izlaganje Prijedloga postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dunjkovec –„Ciglenice“ („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/06) organizirat će se u prostorijama Općine Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće, dana 28.07. 2021. g. u 13:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 04.08.2021. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

NAČELNIK
Nikola Novak

PRILOZI
Dokument
 Obavijest o otvaranju Javne rasprave
 Sažetak za javnost
 Elaborat stavljanja van snage DPU
 Izvješće o javnoj raspravi stavljanja izvan snage DPU Dunjkovec Ciglenice 2021
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće