JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2022. GODINU

Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 790.000,00 kuna. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 27.01.2022. godine do 24:00 sati.  

Natječaj i popratna dokumentacija

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće