Obavijest javnosti o izradi UPU „Privredne zone Nedelišće II“

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine" broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Nedelišće, Jedinstveni Upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost 

O IZRADI

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "PRIVREDNE ZONE NEDELIŠĆE II"

 

PRILOZI 
  Dokument
 Obavijest javnosti o izradi UPU „Privredne zone Nedelišće II“
 Odluka o izradi UPU „Privredne zone Nedelišće II“
 Grafički prikaz područja obuhvata UPU „Privredne zone Nedelišće II“
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće